Çarşamba , 1 Aralık 2021

Etiket arşivi

Elektronik Arşiv Uygulaması Tebliğ Taslağı

İnternet üzerinden yapılan satışlarda faturanın elektronik ortamda iletilmesine imkan sağlayan ” Elektronik Arşiv Uygulaması Tebliğ Taslağı ” yayınlandı. 1-Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları …

Devamı